Borstvoeding

Borstvoeding geven is een goede investering in de gezondheid van je kind. Een investering die in het begin veel inspanning vergt maar zich terugbetaald in een betere gezondheid van je kind en daarom de moeite waard is.

Om te komen tot een optimale begeleiding bij borstvoeding hebben wij in onze praktijk de internationaal aanvaarde WHO/UNICEF uitgangspunten 'de tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding' als basis voor ons borstvoedingsbeleid. In het VN verdrag over de Recht van het Kind staat dat ouders recht hebben op voorlichting over de voordelen van borstvoeding zodat hun kind zo gezond mogelijk kan opgroeien. In Nederland heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 1999 een bulletin uitgebracht over de voeding van zuigelingen en peuters. Hier enkele uitgangspunten van het bulletin.

Uitgangspunt 1:
Instellingen voor de gezondheidszorg behoren zorg te dragen voor een goed borstvoedingsbeleid.

Uitgangspunt 9:
Borstvoeding is de meest optimale voeding voor zuigelingen en bevordert de gezonde groei en ontwikkeling.

Uitgangspunt 12:
Tot de leeftijd van ongeveer 6 maanden heeft het kind geen andere voeding nodig dan moedermelk. Daarna kan borstvoeding, gecombineerd met andere voedingsmiddelen, doorgaan zolang moeder en kind dit prettig vinden.

Uit onderzoek is gebleken dat borstvoeding voor een zuigeling de beste voeding is. Daarmee geef je je kind ook de beste start. Minder risico op:

  • Maagdarmstoornissen
  • Luchtweginfecties
  • Urineweginfecties
  • Bacteriële meningitis
  • Chronische darmziekten

Ook allergische aandoeningen, diabetes mellitus, overgewicht en wiegendood komt in de groep borstgevoede kinderen minder voor. Daarom is het als verloskundigenpraktijk vanzelfsprekend dat wij jullie als a.s. ouders alle steun en begeleiding bieden in jullie keuze voor borstvoeding. Het is zoals boven beschreven in het VN verdrag jullie recht om voorlichting te krijgen over de voordelen van borstvoeding en wij als gezondheidswerkers onze plicht en verantwoordelijkheid om dit zo goed mogelijk te doen.

Om een weloverwogen keuze te kunnen maken welke voeding je aan je kind wilt geven is het goed om in de zwangerschap meer te weten te komen over borstvoeding. Zeker als je twijfelt welke voeding je wilt gaan geven raden wij je aan om je in dit onderwerp te gaan verdiepen. Er zijn vele manieren om dat te doen. Via internet kun je veel informatie krijgen over de voordelen van borstvoeding voor moeder en kind. Het lezen van boeken om een goede start te maken met het geven van borstvoeding is ook heel belangrijk. Tijdens de zwangerschapscontroles kan je altijd met vragen over borstvoeding bij ons terecht. Bij de 2e controle delen wij folders uit over de voordelen van borstvoeding.

In de 37e week zullen wij het over de bevalling gaan hebben en zullen wij met jullie bespreken wat de uiteindelijke voedingskeuze is voor jullie kind. Tijdens de kraamperiode delen wij een checklist borstvoeding uit. Hiermee loop je, samen met de kraamverzorgende, nog een keer alle onderwerpen over borstvoeding na. Als er dan nog vragen zijn kunnen wij deze nog beantwoorden. Tijdens het kraambed werken wij bijna altijd met gecertificeerde kraambureau’s zodat wij op een lijn staan in de begeleiding bij borstvoeding. Soms is het geven van borstvoeding niet mogelijk of heb je na alles afgewogen te hebben, toch besloten om flesvoeding te geven, dan respecteren wij je keuze en willen je daarbij vanzelfsprekend adviseren en begeleiden.