COVID-19 Nieuws

Beste zwangeren en partners,

Jullie zijn persoonlijke zorg van ons gewend maar helaas is het voor een ieders gezondheid belangrijk om onze contactmomenten anders in te delen om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. We zullen onderstaande maatregelen ook binnen onze praktijk invoeren.

Wij willen jullie informeren over de meest recente landelijke adviezen m.b.t. het Coronavirus. Deze adviezen zijn gegeven door de KNOV, onze beroepsvereniging van verloskundigen.

Per direct adviseert de KNOV om landelijk de gebruikelijke zorgverlening aan te passen.

Maatregelen

Prenatale zorg, dit zijn de controles op de praktijk:

  • De interval tussen controles op de praktijk bij geen klachten wordt zo groot mogelijk gemaakt, volgens onderstaand schema
  • Alle controles zullen een dag van te voren gebeld gaan worden door een verloskundige voor het telefonisch stellen van vragen, het geven van adviezen en belinstructies. Hou hier rekening mee! U kunt een telefoontje van een anoniem of voor u onbekend nummer ontvangen.
  • Op de praktijk willen we zo kort mogelijk fysiek contact maken en zo min mogelijk mensen in de wachtkamer hebben. Dit betekent dat we bij voorkeur alleen je bloeddruk meten en je buik onderzoeken. Kom alsjeblieft alleen naar het spreekuur om zoveel mogelijk contact tussen mensen te beperken.

Te hanteren terugkomschema

Intake gesprek zo veel mogelijk telefonisch, het praktijkbezoek wordt hierdoor zo kort mogelijk. Hier kan ook de informatie voor de prenatale screening bij horen.

16 weken bloeddruk, groei controle en hartje
20 weken echo bij echocentrum
27 weken bloeddruk, groei controle , hartje, evt. bloedonderzoek
31 weken bloeddruk, groei en hartje
35 weken bloeddruk, groei en hartje
37 weken bloeddruk, groei en hartje
39 weken bloeddruk, groei en hartje
40 weken bloeddruk, groei en hartje
41 weken bloeddruk, groei en hartje

Dit betekent dus dat u tussen 16 en 27 weken als alles goed gaat NIET op de praktijk gezien hoeft te worden. Voorlichting over de bevalling kan zo veel mogelijk telefonisch of digitaal gegeven worden. Zwangeren wordt volgens bovenstaand schema een controle op de praktijk aangeboden, in de tussentijd zullen we telefonische afspraken maken.

Postnatale zorg, dit zijn de controles na de bevalling thuis. De kraambedcontroles zullen zoveel mogelijk via (beeld)bellen gedaan worden. Voor de hielprik komen we uiteraard wel.