Prenatale screening

Als zwangere vrouw heeft u in Nederland de mogelijkheid om ongeacht uw leeftijd uw ongeboren kind te laten onderzoeken. Zo kunt u laten onderzoeken hoe groot de kans is op een kind met Downsyndroom. Deze kans wordt berekend uit de combinatietest. Dit is een nekplooimeting (11-14 wk) in combinatie met een vroeg bloedonderzoek (9-14 wk). De nekplooimeting wordt door middel van een echo gedaan.

De combinatietest biedt geen zekerheid maar een kansberekening. Bij een sterk verhoogde kans krijgt u de mogelijkheid tot aanvullend onderzoek in de vorm van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Deze testen bieden wel zekerheid, maar hebben een klein risico op een miskraam.

Ook kunt u laten onderzoeken of uw kind misschien een aangeboren lichamelijke aandoening heeft. Dit kan worden onderzocht met een structurele echo rond de 20e zwangerschapsweek. Ook wel de 20-weken echo genoemd. Deze onderzoeken worden prenatale screening op Downsyndroom en structureel echoscopisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen genoemd.

De onderzoeken bieden u misschien enige geruststelling over de gezondheid van uw kind. Soms kunnen ze u ook ongerust maken of komtĀ u voor lastige keuzes te staan. Bijvoorbeeld over verdere onderzoeken of het wel of niet laten afbreken van de zwangerschap. Niet alle aandoeningen kunnen al in de zwangerschap worden onderzocht en ontdekt. Een garantie op een gezond kind kunt u dus niet krijgen.

Overigens worden de combinatietest en prenataal onderzoek alleen op indicatie door de zorgverzekering vergoed. Het structureel echoscopisch onderzoek wordt altijd door de verzekering vergoed.

Op www.prenatalescreening.nl en www.zwangernu.nl kunt u uitgebreide informatie vinden over deze onderzoeken. Tijdens de intake zullen de verschillende manieren van prenatale screening besproken worden, zal u informatie hierover ontvangen en natuurlijk worden uw vragen hierover beantwoord.