Prenataal onderzoek

Tijdens het eerste bezoek bespreken wij de mogelijkheid om al voor de geboorte van jullie kindje een aantal onderzoeken te laten uitvoeren, de zogenaamde prenatale screening, te weten:

De combinatietest (tussen de 11 en 14 weken van de zwangerschap) of NIPT (vanaf 11 weken). Met deze screeningstesten wordt zo nauwkeurig mogelijk berekend of bekeken of er sprake kan zijn van het syndroom van Down, het Patau syndroom of het Edwards syndroom. Dit zijn chromosomale afwijkingen, waarvan de laatste twee niet met het leven verenigbaar zijn.

Indien er bij deze screeningsonderzoeken afwijkende bevindingen worden gevonden, komen jullie in aanmerking voor vervolgonderzoek. Dit kan in de vorm van een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest. Alleen deze onderzoeken geven een zekere diagnose over de betreffende syndromen

De 20 weken echo (SEO). Tijdens dit onderzoek beoordeelt een ervaren echoscopiste de verschillende orgaansystemen van jullie kindje. Indien er sprake is van een afwijkende bevinding of er zijn bijzonderheden in jullie gezondheid of die van jullie naaste familieleden dan komen jullie in aanmerking voor een geavanceerd echo onderzoek. Deze zal plaatsvinden in een ziekenhuis. Dit hoor je dan van ons.

De onderzoeken zijn niet verplicht en het is een vrijwillige keuze die jullie zelf maken. Via de website van het RIVM, of www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl kun je hierover de benodige informatie lezen.

Tijdens het eerste bezoek op onze verloskundigenpraktijk bespreken wij deze onderzoeken met jullie. Tevens krijgen jullie een tweetal folders mee om thuis nog eens rustig na te lezen. Ook is er volop gelegenheid om hierover vragen te stellen.

Voor wat extra voorbereiding kun je alvast onderstaande filmpjes bekijken: