Privacy

Om de controles van zwangeren goed te kunnen uitvoeren moeten wij uw administratieve en medische gegevens vastleggen. Niet alleen uw eigen verloskundigen maar ook eventuele waarneemsters hebben toegang tot deze gegevens. Dit is noodzakelijk om op elk moment goede verloskundige zorg te kunnen verlenen.

De genoemde personen hebben, evenals de verloskundigen, tegenover anderen geheimhoudingsplicht.

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Daarbij hanteren wij regels die wettelijk zijn vastgelegd. Deze regels zijn opgenomen in een zogenaamd privacyreglement.